A. Jusel - prezidento vykdantysis asistentas

2016 m. sausio 30 d. viešbutyje „Kaunas“, Kaune vyko Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (IFBB) ataskaitinė - rinkiminė konferencija.
Jos metu buvo pateiktos Federacijos Valdybos narių ataskaitos apie nuveiktus darbus per 2015 metus. Taip pat buvo išrinkta nauja Federacijos Valdyba 2016-2017 metams, suplanuotas 2016 m. pavasario sezono varžybų tvarkaraštis bei teikiami pasiūlymai dėl Federacijos įstatų keitimo. Prezidentu buvo perrinktas ilgametis Federacijos prezidentas Ramutis Kairaitis, generaline sekretore – Kristina Karaliūtė Stoliarovienė, prezidento vykdančiuoju asistentu – Andžej Jusel, viceprezidentu – Kastytis Gudavičius, trenerių tarybos pirmininku – Rinaldas Česnaitis, teisėjų kolegijos pirmininke – Sandra Martinkienė. Klubų atstovai Federacijos Valdyboje – Arvydas Mickus, Vidmantas Lukys ir Rolandas Žeimys. Taip pat buvo suformuotos revizijos, drausmės ir apeliacijos bei antidopingo komisijos

Šaltinis: www.ifbb.lt

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus