Atviros trijų veiksmų jėgos pirmenybės, 2015-07-04

ORGANIZATORIUS
Vytautas Medineckas (UAB „Muscle shop LT“) ir Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga

2015

ATVIROS 2015 M. TRIJŲ VEIKSMŲ JĖGOS PIRMENYBĖS VYKSTANČIOS PALANGOJE

N U O S T A T A I

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Tikslas – populiarinti jėgos trikovės sportą.

Uždaviniai:

1. Skatinti žmones sportuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą;

2. Išaiškinti geriausius jėgos trikovės sportininkus, trenerius, klubus.


II. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, ORGANIZATORIAI

Varžybos vyks 2015 m. liepos 4 d. Palangoje


Vytautas Medineckas, UAB „Muscle shop LT“ ir Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga (toliau – Sąjunga).

Liepos 4d. (šeštadienis)

9.00-11.00 val.: Varžybų dalyvių registracija ir svėrimas

12.00 val.: Varžybų pradžia.

Atliekami veiksmai : pritūpimas ,spaudimas, trauka kategorijose : moterys, vyrai veteranai, vyrai

naujokai, jaunimas, vyrai.

Varžybų direktorius: Vytautas Medineckas(mob. tel.: 8 67740123; el. paštas vm@muscleshop.lt)

Vyriausiasis teisėjas: Vytautas Šefeldas tel.867453231

Vyriausiasis sekretorius: Vylius Blauzdavičius

 

 

III. VARŽYBŲ PROGRAMA

Varžybų programą sudaro:

jaunimo ( 1991m. ir jaunesni), suaugusiųjų (g. 1990 m. ir vyresni) ir veteranų varžybos.

Kategorijos:

Jaunimas (23 m.),

 Vyrai Naujokai ( 1991 m. ir vyresni),

Moterys,

Vyrai

Veteranai (nuo 40 m.)

Varžybų dalyviai atlieka tris pratimus: pritūpimą su štanga ant pečių, štangos spaudimą gulint, štangos

atkėlimą nuo žemės.

Rezultatai skaičiuojami pagal WIIKS-a.

Naujokų kategorija: dalyviui leidžiama dalyvauti šioje kategorijoje tol, kol neužims 1 vietos arba kol

nepasibaigs kalendoriniai metai.

Papildomos rungtys: žiūrovai, sportininkų draugai, sirgaliai ir kiti sporto entuziastai

nenusiminkite jums taip pat bus suteikta galimybė pasivaržyti tarpusavyje. Specialiai jums bus

paruoštos rungtys kuriose varžybų dalyviai negalės sutrukdyti jums tapti nugalėtojais ir gauti

jums skirtą apdovanojimą.

 

IV. DALYVIAI

Varžybose dalyvauja Vilniaus ir Lietuvos miestų ir rajonų klubų komandos bei svečiai iš

užsienio.

 

V. PARAIŠKOS

Dalyviai iki š.m. birželio 29d. el. paštu: sefeldasvytautas@gmail.comprivalo atsiųsti užpildytas paraiškas.

Paraiškos originalas ir dalyvių asmens dokumentai pateikiami varžybų

sekretoriate, varžybų dieną per registraciją.

Kiekvienas dalyvis turi pristatyti sveikatos pažymą (arba komandinėje paraiškoje esančioje grafoje

gydytojo atžymą) su gydytojo antspaudu ir parašu, kad gali dalyvauti varžybose.

 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA

Dalyvių registracija vyks varžybų dieną 2015 m. liepos 4d. Palangos papludimyje.

 

Varžybų dalyvių registracija: nuo 9.00-11.00

 

Registracijos metu dalyvis privalo:

1. Turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę;

2. Pateikti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose;

3. Užpildyti dalyvio anketą (žr. priedą Nr. 2);

4. Sumokėti starto mokestį.

 

Starto mokestis:

Starto mokestis sportininkams: užsiregistravusiems iki gegužės 25d. vieno dalyvio mokestis – 10eu.,

registruojantis po šio termino – 15eu.

 

 

VII. DALYVIŲ APRANGA

Sportininkai varžybose dalyvauja be specialios aprangos, kuri skirta jėgos trikovei.

Atliekant jėgos pratimus būtina dėvėti trumpus aptemtus šortus. Galima naudoti diržą, taip pat bintus

ant riešų. Negalima dėvėti neaptemptos aprangos.

 

 

VIII. TAISYKLĖS.

Štangos spaudimui gulint skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.

Veiksmas neužskaitomas jeigu:

• atlikimo metu nugara ar dubuo praranda kontaktą su suolu,

• kojos praranda kontaktą su grindimis arba liečia suoliuką,

• veiksmo atlikimo metu asistentas paliečia štangą,

• sportininkas nepaliečia štangos grifu krūtinės,

• akivaizdžiai grifas atmušamas nuo krūtinės bei neužfiksuojamas apatinėje padėtyje,

• išspaudus svorį, jis neužfiksuojamas prieš padedant ant stovų.

Pritūpimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.

Veiksmas neužskaitomas jeigu:

• veiksmo pradžioje ir pabaigoje sportininkas pilnai neužfiksuoja stabilios stovėsenos,

• pritūpimo metu kojos kelio ašis ir dubens ašis nėra horizontali su grindų paviršiumi,

• asistentai veiksmo atlikimo metu paliečia štangą ar sportininką,

• atlikęs veiksmą jis neužfiksuojamas prieš padedant ant stovų.

Atkėlimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.

Veiksmas neužskaitomas jeigu:

Nepakankamai ištiesti keliai veiksmo pabaigoje. Nepakankamai ištiesta nugara ir atlošti pečiai

veiksmo pabaigoje.

Bet koks štangos judesys žemyn prieš pasiekiant paskutinę poziciją. Jei štanga nusileidžia, kai

ištiesiami pečiai, tai neturėtų būti nesėkmingo bandymo priežastis.

Štangos prilaikymas ant šlaunų per veiksmą.

Štangos nuleidimas, prieš teisėjui duodant komandą.

Štangos grąžinimas ant pakylos nekontroliuojant rankomis, t.y. štangos išmetimas iš rankų.

Jei sportininkas po iškvietimo atlikti veiksmo jo nepradeda per 2 min., bandymas skaitomas kaip

nesėkmingas.

 

 

IX. TEISĖJAVIMAS

Teisėjavimą vykdo Sąjungos Tarybos patvirtinta teisėjų kolegija.

Sportininkai užsisakę vienodą svorį : pirmas pradeda varžybas tas, kurio kūno svoris yra lengvesnis.

Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia teisėjai. Varžybų metu iškilusius

organizacinius klausimus sprendžia varžybų vyr. teisėjas ir varžybų direktorius

 

 

X. ĮSKAITA

Tas pats sportininkas negali dalyvauti kelių kategorijų varžybose.

 

 

XI. APDOVANOJIMAI

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais, 4-6

vietas iškovoję sportininkai – diplomais.

Taip pat apdovanojami: jauniausias ir vyriausias dalyvis.

 

 

XII. SAUGUMAS

Atsakingas už varžybų organizavimą, jų saugumą – varžybų direktorius Vytautas Medineckas.

Organizatorius užtikrina medicininį varžybų aptarnavimą, darbo sąlygas teisėjams, sekretoriatui,

žiniasklaidos atstovams.
 

 

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus