Atvirosios Vilniaus jėgos trijų veiksmų pirmenybės 2014-06-07-08

 

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio
klubų sajungos prezidentas
Andžej Jusel
2014


ATVIRŲJŲ VILNIAUS 2014 M. TRIJŲ VEIKSMŲ JĖGOS PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.
Tikslas – populiarinti jėgos dvikovės-trikovės sportą Vilniaus mieste ir regione.
Pirmenybių uždaviniai:
1. Skatinti žmones sportuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
2. Išaiškinti geriausius Vilniaus jėgos trikovės sportininkus, trenerius, klubus.

II. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, ORGANIZATORIAI
Varžybos vyks 2014 m. birželio 7-8 d. Vilniaus Vingio parke

Pirmenybes organizuoja Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga (toliau – Sąjunga).
7d. (šeštadienis)
8.00-9.30 val.: Varžybų dalyvių registracija ir svėrimas
10.00 val.: Varžybų pradžia.
Atliekami veiksmai : pritūpimas ,spaudimas, trauka kategorijose : moterys, jaunučiai, jauniai, jaunimas, vyrai naujokai.
8d. (sekmadieni)
8.00-9.30 val.: Varžybų dalyvių registracija ir svėrimas
10.00 val.: Varžybų pradžia.
Atliekami veiksmai : pritūpimas ,spaudymas, trauka kategorijose : vyrai veteranai, vyrai 74kg, 83kg, 93kg, 105kg ir per 105kg.

Varžybų direktorius: Andžej Jusel (mob. tel.: 8 650 30 408; el. paštas
juselandzej@gmail.com)
Vyriausiasis teisėjas: Vytautas Šefeldas
Vyriausiasis sekretorius: Benjaminas Žukovas

III. VARŽYBŲ PROGRAMA
Varžybų programą sudaro: jaunučių (pagal kalendorinius metus gimę 1998 m. ir jaunesni), jaunių (g.
1996, 1997 m.), jaunimo (g.1995, 1994, 1993, 1992, 1991m.), suaugusiųjų (g. 1990 m. ir vyresni) ir veteranų varžybos.
Kategorijos:
I. Jaunučiai (16 m.),
II. Jauniai (18 m.),
III. Jaunimas (23 m.),
IV. Vyrai Naujokai ( 1990 m. ir vyresni),
V. Moterys,
VI. Vyrai 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg ir per 105 kg.
VII. Veteranai (nuo 40 m.)
Varžybų dalyviai atlieka tris pratimus: pritūpimą su štanga ant pečių, štangos spaudimą gulint, štangos atkėlimą nuo žemės.
Rezultatai skaičiuojami pagal WIIKS-a.
Naujokų kategorija: dalyviui leidžiama dalyvauti šioje kategorijoje tol, kol neužims 1 vietos arba kol nepasibaigs kalendoriniai metai.
Papildomos rungtys: žiūrovai, sportininkų draugai, sirgaliai ir kiti sporto entuziastai nenusiminkite jums taip pat bus suteikta galimybė pasivaržyti tarpusavyje. Specialiai jums bus paruoštos rungtys kuriose varžybų dalyviai negalės sutrukdyti jums tapti nugalėtojais ir gauti jums skirtą apdovanojimą.
IV. DALYVIAI
Varžybose dalyvauja Vilniaus ir Lietuvos miestų ir rajonų klubų komandos bei svečiai iš
užsienio. Sportininkai gali rungtyniauti ir individualiai.
Dalyvių komandinė priklausomybė nustatoma pagal pateiktą komandos paraišką, patvirtintą klubo vadovo.

V. PARAIŠKOS
Komandų vadovai iki š.m. gegužės 25d. el. paštu: sefeldasvytautas@gmail.com privalo atsiųsti užpildytas
paraiškas. Paraiškos originalas ir dalyvių asmens dokumentai pateikiami varžybų
sekretoriate, varžybų dieną per registraciją.
Kiekvienas dalyvis turi pristatyti sveikatos pažymą (arba komandinėje paraiškoje esančioje grafoje
gydytojo atžymą) su gydytojo antspaudu ir parašu, kad gali dalyvauti varžybose.

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA
Dalyvių registracija vyks varžybų dieną 2014 m. birželio 7-8d. Vilniaus Vingio parke.

Varžybų dalyvių registracija: 8.00-9.30 val.

Registracijos metu dalyvis privalo:
1. Turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę;
2. Pateikti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose;
3. Užpildyti dalyvio anketą (žr. priedą Nr. 2);
4. Sumokėti starto mokestį.

Starto mokestis:
Starto mokestis sportininkams: užsiregistravusiems iki gegužės 25d. vieno dalyvio mokestis – 30 Lt,
registruojantis po šio termino – 60 Lt.

VII. DALYVIŲ APRANGA
Sportininkai varžybose dalyvauja be specialios aprangos, kuri skirta jėgos trikovei.
Atliekant jėgos pratimus būtina dėvėti trumpus aptemtus šortus ir aptemptus marškinėlius. Galima naudoti diržą, taip pat bintus ant kelių ir riešų. Atkėlimo rungtyje būtina dalyvauti su ilgomis kojinėmis (iki kelių).

VIII. TAISYKLĖS.
Štangos spaudimui gulint skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.
Veiksmas neužskaitomas jeigu:
• atlikimo metu nugara ar dubuo praranda kontaktą su suolu,
• kojos praranda kontaktą su grindimis arba liečia suoliuką,
• veiksmo atlikimo metu asistentas paliečia štangą,
• sportininkas nepaliečia štangos grifu krūtinės,
• akivaizdžiai grifas atmušamas nuo krūtinės bei neužfiksuojamas apatinėje padėtyje,
• išspaudus svorį, jis neužfiksuojamas prieš padedant ant stovų.
Pritūpimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.
Veiksmas neužskaitomas jeigu:
• veiksmo pradžioje ir pabaigoje sportininkas pilnai neužfiksuoja stabilios stovėsenos,
• pritūpimo metu kojos kelio ašis ir dubens ašis nėra horizontali su grindų paviršiumi,
• asistentai veiksmo atlikimo metu paliečia štangą ar sportininką,
• atlikęs veiksmą jis neužfiksuojamas prieš padedant ant stovų.
Atkėlimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama.
Veiksmas neužskaitomas jeigu:
• Nepakankamai ištiesti keliai veiksmo pabaigoje. Nepakankamai ištiesta nugara ir atlošti pečiai veiksmo pabaigoje.
• Bet koks štangos judesys žemyn prieš pasiekiant paskutinę poziciją. Jei štanga nusileidžia, kai ištiesiami pečiai, tai neturėtų būti nesėkmingo bandymo priežastis.

• Štangos prilaikymas ant šlaunų per veiksmą.
• Štangos nuleidimas, prieš teisėjui duodant komandą.

• Štangos grąžinimas ant pakylos nekontroliuojant rankomis, t.y. štangos išmetimas iš rankų.
Jei sportininkas po iškvietimo atlikti veiksmo jo nepradeda per 2 min., bandymas skaitomas kaip
nesėkmingas.

IX. TEISĖJAVIMAS
Teisėjavimą vykdo Sąjungos Tarybos patvirtinta teisėjų kolegija.
Sportininkai užsisakę vienodą svorį : pirmas pradeda varžybas tas, kurio kūno svoris yra lengvesnis.
Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia teisėjai. Varžybų metu iškilusius
organizacinius klausimus sprendžia varžybų vyr. teisėjas ir varžybų direktorius.
Į varžybas kiekviena komanda privalo atsivežti vieną teisėją!!!!!!!!!!!!!

X. ĮSKAITA
Varžybos yra asmeninės-komandinės varžybos. Tas pats sportininkas negali dalyvauti kelių kategorijų
varžybose.
Į komandinę klubų ir trenerių įskaitą skaičiuojami klubo sportininkų taškai už iškovotas 1-6 vietas atskirose
kategorijose: 1 vieta – 10 tšk., 2 vieta – 8 tšk., 3 vieta – 6 tšk., 4 vieta – 4 tšk., 5 vieta – 2
tšk., 6 vieta – 1 tšk.

XI. APDOVANOJIMAI
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais, 4-6 vietas iškovoję sportininkai – diplomais.
Taip pat apdovanojami: jauniausias ir vyriausias dalyvis.
Trenerio, dalyvaujančio varžybose, taškai komandinėje įskaitoje nesumuojami.
Taip pat yra apdovanojami 3 produktyviausiai dirbę klubai ir treneriai.

XII. SAUGUMAS
Atsakingas už varžybų organizavimą, jų saugumą – varžybų direktorius Andžej Jusel.
Organizatorius užtikrina medicininį varžybų aptarnavimą, darbo sąlygas teisėjams, sekretoriatui,
žiniasklaidos atstovams.


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus