Kaune išrinkta nauja Lietuvos kultūrizmo valdžia

2012 01 29 Kauno viešbučio „Kaunas“ konferencijų salėje vyko kas dvejus metus organizuojama Federacijos ataskaitų ir rinkimų konferencija.

Po išklausytų ataskaitų apie Valdybos narių nuveiktą darbą 2010-2011 metais, buvo išrinkta nauja Federacijos valdžia: Ramutis Kairaitis (prezidentas), Arūnas Petraitis (generalinis sekretorius), Rolandas Remeikis (viceprezidentas org.darbui ir marketingui), Arvydas Mickus (viceprezidentas sportinei veiklai), Remigijus Bimba (Teisėjų kolegijos pirmininkas), Rinaldas Česnaitis (Trenerių tarybos pirmininkas). Po vieną savo atstovą į valdybą turi teisę deleguoti geriausi pagal 2011 m. reitingą klubai – Marijampolės “Tauras”, Jurbarko “Progresas” ir Šiaulių “Gylys”.

Taip pat įvyko ir kitų federacijos pdalinių rinkimai. Į Revizinę komisiją išrinkti – Saulius Neprackas, Kristina Karaliūtė-Stoliarovienė ir Renata Marcinkutė. Drausmės ir apeliacinėje komisijoje dirbs Edita Kaliūnienė, Andžejus Jusel ir Kastytis Gudavičius, Antidopingo komisijoje – Eugenijus Gorelikas ir Arūnas Butkus.

Buvo patvirtintas ir 2012 m. varžybų tvarkaraštis. Svarbiausias pavasario varžybų ciklo renginį - Lietuvos čempionatą - numatyta surengti gegužės 5 d. Kaune.

Konferencijos darbe dalyvavo beveik 50 klubų atstovų, sportininkų bei svečių.

Lietuvos kultūrizmo valdžia

Dviejų metų kadencijai išrinkta Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos valdyba ir  komisijos.

Iš kairės į dešinę: Arūnas Petraitis (generalinis sekretorius), Arvydas Mickus (viceprezidentas sportinei veiklai), Rolandas Remeikis (viceprezidentas org.darbui ir marketingui), Rinaldas Česnaitis (Trenerių tarybos pirmininkas), Remigijus Bimba (Teisėjų kolegijos pirmininkas), Ramutis Kairaitis (prezidentas), Andžejus Jusel (Drausmės ir apeliacijos komisija - toliau DAK), Kristina Karaliūtė-Stoliarovienė (Revizijos komisija - toliau RK), Saulius Neprackas (RK), Renata Marcinkutė (RK), Elena Stasiukynienė (klubo "Tauras" atstovė), Kastytis Gudavičius (DAK), Arūnas Butkus (Antidopingo komisija).

Rolando Remeikio nuotrauka

Šaltinis: www.ifbb.lt

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus