Pro Memoria Arvydas Milvydas (1952-2011)

ARVYDAS  MILVYDAS
1952 – 2011
 
 
     Lietuvos kultūristų bendruomenė neteko vilniečio Arvydo Milvydo, buvusio sportininko, trenerio, organizatoriaus, Federacijos viceprezidento, valdybos nario, tarptautinės kategorijos teisėjo, Lietuvos nusipelniusio trenerio.
     Arvydas devintojo dešimtmečio pabaigoje buvo vienas pirmųjų pradėjęs šalyje modernių sporto klubų erą, daug prisidėjo prie itin aukšto tarptautinio lygio sportininkų parengimo. 
     Federacija užjaučia velionio gimines ir artimuosius.
 
Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
Į rūkų bedugnes, į gilias marias,
Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.
                                              F. Kirša

Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus