Trijų atskirų jėgos veiksmų varžybos

 

 

ATVIRŲ 2019 M. VILNIAUS RAJONO TRIJŲ ATSKIRŲ JĖGOS VEIKSMŲ VARŽYBŲ NUOSTATAII. Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti jėgos sportą Vilniaus rajone.
2. Skatinti žmones sportuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
3. Išaiškinti geriausius sportininkus.

II. Vieta ir laikas
Varžybos vyks 2019 m. liepos 27 d., Rudaminos F. Ruščico gimnazijos stadione.
10.00 –11.00 val. varžybų dalyvių registracija ir svėrimas.
11.15 val. varžybų pradžia.

III. Vadovavimas ir vykdymas
1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius, Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga ir VšĮ „Iron Muscles“.
2. Turnyro vyriausiasis teisėjas Vytautas Šefeldas, sekretorius Tomas Drevnickis.

IV. Registracija dalyvavimas
1. Registracija vyks el. p. tomas.drevnickis@gmail.com, +370 608 48848 iki 2019 m. liepos 22 d. bei varžybų diena nuo 10.00 iki 11.00 val. užpildant paraiškas.
2. Paraiškų originalai ir dalyvių asmens dokumentai pateikiami varžybų sekretoriatui varžybų dieną registracijos metu.
3. Varžybų programą sudaro trys veiksmai:
• pritūpimas su štanga ant pečių
• štangos spaudimas gulint
• štangos kėlimas nuo žemės.
4. Varžybų kategorijos:
• Jaunimas (vyr. iki 23 m.)
• Vyrų kat. iki 93 kg
• Vyrų kat. iki 105 kg
• Vyrų kat. nuo 105 kg
• Moterų kat. iki 63 kg
• Moterų kat. nuo 63kg
• Veteranai (vyr. nuo 40 m.)
5. Kategorijos bus patikslintos po registracijos.
6. Organizatoriai turi teisę keisti, jungti, panaikinti kategorijas priklausomai nuo registruotų žmonių skaičiaus.
7. Varžybos yra asmeninės. Tas pats sportininkas negali dalyvauti kelių kategorijų varžybose.

V. Taisyklės ir teisėjavimas
1. Varžybų dalyviai atlieka tris veiksmus: pritūpimą su štanga ant pečių, štangos spaudimą gulint, štangos kėlimą nuo žemės.
2. Rezultatai skaičiuojami pagal WIIKS skaičiavimus.
3. Štangos spaudimui gulint skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama. Veiksmas neįskaitomas jeigu:
• atlikimo metu nugara ar dubuo praranda kontaktą su suolu,
• kojos praranda kontaktą su grindimis arba liečia suoliuką,
• veiksmo atlikimo metu asistentai paliečia štangą ar sportininką,
• sportininkas nepaliečia štangos virbalu krūtinės,
• štangos virbalas akivaizdžiai atmušamas nuo krūtinės bei neužfiksuojamas apatinėje padėtyje,
• išspaudus svorį, virbalas neužfiksuojamas prieš padedant ant stovų.
4. Pritūpimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama. Veiksmas neįskaitomas jeigu:
• veiksmo pradžioje ir pabaigoje sportininkas iki galo neužfiksuoja stabilios stovėsenos,
• pritūpimo metu kojos kelio ašis ir dubens ašis nėra horizontali su grindų paviršiumi,
• veiksmo atlikimo metu asistentai paliečia štangą ar sportininką,
• atlikus veiksmą jis neužfiksuojamas prieš padedant štangos virbalą ant stovų.
5. Atkėlimui skiriami 3 bandymai. Po 1 bandymo štangos svorį mažinti draudžiama. Veiksmas neįskaitomas jeigu:
• nepakankamai ištiesti keliai veiksmo pabaigoje,
• nepakankamai ištiesta nugara ir atlošti pečiai veiksmo pabaigoje,
• bet koks štangos judesys žemyn prieš pasiekiant paskutinę poziciją,
• štangos prilaikymas ant šlaunų per veiksmą,
• štangos nuleidimas prieš teisėjui duodant komandą,
• štangos grąžinimas ant pakylos nekontroliuojant rankomis, t. y. štangos išmetimas iš rankų,
• jei štanga nusileidžia, kai ištiesiami pečiai, tai neturėtų būti nesėkmingo bandymo priežastis.
6. Jei sportininkas po iškvietimo atlikti veiksmą jo nepradeda per 2 min., bandymas laikomas kaip nesėkmingas.
7. Teisėjavimą vykdo Sąjungos Tarybos patvirtinta teisėjų kolegija. Sportininkams užsisakius vienodą svorį: pirmas pradeda varžybas tas, kurio kūno svoris yra mažesnis. Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia teisėjai. Varžybų metu iškilusius organizacinius klausimus sprendžia varžybų vyr. teisėjas ir varžybų direktorius.

VI. Apdovanojimai

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir partneriu įsteigtais prizais, IV-VI vietas iškovoję sportininkai apdovanojami diplomais.

VII. Pastaba
1. Sportininkai varžybose dalyvauja be specialios aprangos, kuri skirta jėgos trikovei. Atliekant jėgos pratimus būtina dėvėti trumpus aptemtus šortus. Galima naudoti diržą, taip pat bintus ant riešų. Negalima dėvėti neaptemptos aprangos.
2. Organizatorius užtikrina medicininį varžybų aptarnavimą, darbo sąlygas teisėjams, sekretoriatui, žiniasklaidos atstovams.
3. Kiekvienas dalyvis prieš dalyvaudamas turi pasikonsultuoti su savo gydytoju. Organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ir traumų rizikas varžybų metu.
4. Organizatoriai nesuteikia dalyviui gyvybės, sveikatos ar civilinės atsakomybės draudimo dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, sužalojimo, mirties ar bet kokio nuostolio ar žalos, kuri gali kilti dėl dalyvavimo varžybose.
5. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jo dėl dalyvių kaltės. Nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių atsakomybė.
6. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, internetinėje svetainėje, informaciniuose portaluose.

 

Plačiau spauskite čia.


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus