Visuotinis susirinkimas ir Reitingo laureatų pagerbimas

 PRANEŠIMAS  APIE  VISUOTININĮ-ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga informuoja, kad 2015 m. vasario 01 d. (sekmadienį) 14.00 val. vyks Sąjungos ataskaitinis visuotinis susirinkimas ir 2014 m. sportininkų ir klubų Reitingų apdovanojimai.  Registracijos pradžia – 14.00 val.

Visuotinis susirinkimas vyks Vilniuje,  viešbutyje  „Park Inn by Radisson Vilnius North Hotel“ (Ukmergės g. 363, LT-06327 Vilnius) http://www.parkinn.com/hotel-vilnius

Kiekvienas Sąjungos juridinis (klubas) arba fizinis narys turi vieno balso teisę. Jei klubą atstovauja ne jo vadovas, bet kitas asmuo (deleguotas atstovas) – jis privalo turėti vadovo parašu ir klubo antspaudu patvirtintą laisvos formos įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyti  atstovaujančio klubą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o pats įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1.   Visuotinio susirinkimo dalyvių registracija, nario mokesčio mokėjimas, paraiškų priimti į narius priėmimas: 14:00–14:15 val.;

2.   Dalyvaujančiųjų sąrašo paskelbimas, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija);

3.   Sąjungos prezidento ir tarybos narių (viceprezidentų, gen. sekretoriaus) ataskaitos už 2014 metus;

4.  2014 m. sportininkų ir klubų Reitingų apdovanojimai;

5.  Kiti pranešimai, klausimai.


V.K.F.K.S. generalinis sekretorius
Eivydas Janušonis
Mob. tel. 8 687 36 180

El. paštas ejanusonis@kfsajunga.lt

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus