Visuotinis-rinkiminis susirinkimas ir 2013 m. Reitingo laureatų apdovanojimai

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga informuoja, kad 2014 m. sausio 18 d. (šeštadienį) 12.30 val. vyks Sąjungos visuotinis-rinkiminis susirinkimas. Registracijos pradžia – 12.00 val.

Visuotinis susirinkimas vyks Vilniuje, viešbutyje „Park Inn by Radisson Vilnius North Hotel“ (Ukmergės g. 363, LT-06327)
http://www.parkinn.com/hotel-vilnius

Kiekvienas Sąjungos juridinis (klubas) arba fizinis narys turi vieno balso teisę. Jei klubą atstovauja ne jo vadovas, bet kitas asmuo (deleguotas atstovas) – jis privalo turėti vadovo parašu ir klubo antspaudu patvirtintą laisvos formos įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyti atstovaujančio klubą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o pats įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Visuotinio-rinkiminio susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio susirinkimo dalyvių registracija, nario mokesčio mokėjimas: 12.00–12.30 val.
2. Dalyvaujančiųjų sąrašo paskelbimas, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija).
3. Sąjungos tarybos narių ataskaitos už 2013 metus.
4. Sąjungos sportininkų ir klubų Reitingų apdovanojimai.
5. Sąjungos tarybos narių rinkimai.
6. Kiti klausimai.


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus