Visuotinis susirinkimas

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga informuoja, kad 2012 m. vasario 4 d. (šeštadienį) 10.30 val. vyks Sąjungos ataskaitų ir rinkimų visuotinis susirinkimas. Registracijos pradžia – 10.00 val.

Visuotinis susirinkimas vyks Vilniuje, viešbutyje „Park Inn by Radisson Vilnius North Hotel“ (Ukmergės g. 363, LT-06327)
http://www.parkinn.com/hotel-vilnius

Kiekvienas Sąjungos juridinis (klubas) arba fizinis narys turi vieno balso teisę. Jei klubą atstovauja ne jo vadovas, bet kitas asmuo (deleguotas atstovas) – jis privalo turėti vadovo parašu ir klubo antspaudu patvirtintą laisvos formos įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyti atstovaujančio klubą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o pats įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio susirinkimo dalyvių registracija, nario mokesčio mokėjimas: 10.00–10.30 val.
2. Dalyvaujančiųjų sąrašo paskelbimas, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija).
3. Sąjungos prezidento ir tarybos narių (viceprezidento, gen. sekretoriaus) ataskaitos už 2010-2011 metus.
4. Sąjungos Tarybos narių rinkimai.
5. 2012 m. varžybų tvarkaraščio tvirtinimas.


Sąjungos generalinis sekretorius Remigijus Bimba
 

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus