Visuotinis susirinkimas

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga informuoja, kad 2012 m. vasario 4 d. (šeštadienį) 10.30 val. vyks Sąjungos ataskaitų ir rinkimų visuotinis susirinkimas. Registracijos pradžia – 10.00 val.

Visuotinis susirinkimas vyks Vilniuje, viešbutyje „Park Inn by Radisson Vilnius North Hotel“ (Ukmergės g. 363, LT-06327)
http://www.parkinn.com/hotel-vilnius

Kiekvienas Sąjungos juridinis (klubas) arba fizinis narys turi vieno balso teisę. Jei klubą atstovauja ne jo vadovas, bet kitas asmuo (deleguotas atstovas) – jis privalo turėti vadovo parašu ir klubo antspaudu patvirtintą laisvos formos įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyti atstovaujančio klubą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o pats įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio susirinkimo dalyvių registracija, nario mokesčio mokėjimas: 10.00–10.30 val.
2. Dalyvaujančiųjų sąrašo paskelbimas, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija).
3. Sąjungos prezidento ir tarybos narių (viceprezidento, gen. sekretoriaus) ataskaitos už 2010-2011 metus.
4. Sąjungos Tarybos narių rinkimai.
5. 2012 m. varžybų tvarkaraščio tvirtinimas.


Sąjungos generalinis sekretorius Remigijus Bimba
 

 


Mūsų rėmėjai

Papildai sportui Papildų pasaulis  
Papildų pasaulis GymON Water plus Water plus
Water plus