Visuotinis susirinkimas, 2013-02-03 (sekmadienis)

Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjunga informuoja, kad 2013 m. vasario 3 d. (sekmadienį) 10.30 val. vyks Sąjungos ataskaitų visuotinis susirinkimas.

Registracijos pradžia – 10.00 val.

Visuotinis susirinkimas vyks Vilniuje, viešbutyje „Park Inn by Radisson Vilnius North Hotel“ (Ukmergės g. 363, LT-06327)
http://www.parkinn.com/hotel-vilnius

Kiekvienas Sąjungos juridinis (klubas) arba fizinis narys turi vieno balso teisę. Jei klubą atstovauja ne jo vadovas, bet kitas asmuo (deleguotas atstovas) – jis privalo turėti vadovo parašu ir klubo antspaudu patvirtintą laisvos formos įgaliojimą. Įgaliojime turi būti nurodyti atstovaujančio klubą asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o pats įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio susirinkimo dalyvių registracija, nario mokesčio mokėjimas: 10.00–10.30 val.
2. Dalyvaujančiųjų sąrašo paskelbimas, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, balsų skaičiavimo komisija).
3. Sąjungos tarybos narių ataskaitos už 2012 metus.
4. 2013 m. varžybų tvarkaraščio tvirtinimas.
5. Kiti klausimai.
6. Sąjungos sportininkų ir klubų Reitingų apdovanojimai.


Sąjungos generalinis sekretorius Remigijus Bimba

 

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus